Станете част от екипа на Slav

Slav е електронна платформа за достъпно обучение по хуманитарни науки и изкуства. Станете част от екипа ни.

Изпратете CV (+портфолио) на slav@nasneychev.com.

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: 03.05.2017

РАБОТНИ ПОЗИЦИИ:

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

Support Moderator
За изготвянето на международна образователна платформа за славянски култура, изкуства и хуманитарни науки се търсят модератори със славянски език. Работният процес стартира с усвояването на средствата по проект. Хонорарът е по договаряне. Одобрените кандидати ще получат повече информация на интервю.

Student-Internship
За изготвянето на международна образователна платформа за славянски култура, изкуства и хуманитарни науки се търсят студенти по филология, история, философия, религия, изобразително изкуство, музикално и танцово изкуство и театрално и филмово изкуство. Работният процес стартира с усвояването на средствата по проект. Одобрените кандидати ще получат повече информация на интервю.

Nas NeychevСтанете част от екипа на Slav