Конкурс “Български текст на песен 2017”

http://nasneychev.com/songwriting2017

Целта на конкурса е да се изберат текстове с филологическа стойност и да се преработят в песни за българската популярна музика. Много от текстовете на новите български парчета нямат културна тежест, нито филологическата перспектива за лиричност и смисъл. Авторът на текста с първо място ще получи плакет за принос за връзките между филологията и изкуствата. Победителят ще се определи по точкова система от сбора на критериите: смислов и културен принос, инструментация, структура, оригиналност, ритъм, техника.

Формулярът за участие е отворен за всички студенти от 3 април до 15 май на следния адрес: https://goo.gl/forms/WXuu2PZtZ9LYxQAS2. Награждаването ще се състои в края на семестъра в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Nas NeychevКонкурс “Български текст на песен 2017”