#Dayana: Future Love

Колкото и един човек да е традиционалист, все някога в живота си той ще прибегне към модерното. Още Аристотел е обяснил,че човекът е социално животно.

Archive#Dayana: Future Love

Dear Lord #LOL

„Господи, дай ми кафе, за да променя нещата, които не мога да приема и вино, за да приема нещата, които не мога да променя!“

ArchiveDear Lord #LOL