#RILA16 IN ENGLISH

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Venera Dimitrova#RILA16 IN ENGLISH

#RILA16: VENERA DIMITROVA

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Venera Dimitrova#RILA16: VENERA DIMITROVA

#RILA16: DIMITAR RUSSEV

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Nas Neychev#RILA16: DIMITAR RUSSEV

#RILA16: MARIA GRUDEVA

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Nas Neychev#RILA16: MARIA GRUDEVA

#RILA16: NEVENA BOCEVA

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Nas Neychev#RILA16: NEVENA BOCEVA

#RILA16: PLAMENA KALACHEVA

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Nas Neychev#RILA16: PLAMENA KALACHEVA

#RILA16: SAVINA MANUILOVA

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Nas Neychev#RILA16: SAVINA MANUILOVA

Станете част от екипа на Slav

Slav е електронна платформа за достъпно обучение по славянски науки и изкуства. Станете част от екипа ни.

Nas NeychevСтанете част от екипа на Slav

#RILA16

#RILA16 е ежегодна експедиция на студенти под мотото „Докоснах Рилски манастир”, която обхваща множество от изследователски сфери. Главните цели на това теренно проучване са да се разширят знанията, да се …

Nas Neychev#RILA16