Beautiful Reader: Premiere

Music – Valentine Rain; Lyrics – Nas Neychev; Producer – Sean Kennedy; Artwork – Stefka Ivanova

Nas NeychevBeautiful Reader: Premiere

Fire+Fire: Stories

Винаги е съществувал спорът за реалното и нереално, постижимото и непостижимото, за видимото и невидимото. Не се забелязват белезите от приятни мисли и действия. Омразата се утаява тежко в отказалите …

Nas NeychevFire+Fire: Stories

Fire+Fire: Premiere

Дебютната песен излиза в YouTube. Написах сценария на видеото с голям ентусиазъм, с надежда да покажа свежото в любовта. Човечеството еволюира. Знаем какво е цивилизация, знаем какво е култура. И …

Nas NeychevFire+Fire: Premiere