#RILA17

#RILA е ежегодна експедиция на студенти под мотото „Докоснах Рилски манастир”, която обхваща множество от изследователски сфери – старобългарска литература, старобългарски език, антропология, архитектура, фотография и др. Главните цели на …

Nas Neychev#RILA17
поезия

#RILA17: Поезия

#RILA е ежегодна експедиция на студенти под мотото „Докоснах Рилски манастир”, която обхваща множество от изследователски сфери – старобългарска литература, старобългарски език, антропология, архитектура, фотография и др. Главните цели на …

Nas Neychev#RILA17: Поезия