Български текст на песен 101
Защо съществува този конкурс? По какъв начин се работи по него? Какво е бъдещето на текстописците?
Read more.
#RILA16: Architecton Alexi Rilets /Français/
Pour la troisième année consécutive le projet #RILA nous a permis d’admirer l’un des plus importants représentants de l’architecture de
Read more.
#Interview: Васил Силяновски
Сложно ли е управлението на един студентски съвет? Какви са трудностите? Управлението на Студентски съвет на Софийски университет си е
Read more.
#RILA17: Poetry /English/
#RILA is an annual expedition of students to Rila Monastery, which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian
Read more.
#RILA17
#RILA е ежегодна експедиция на студенти под мотото „Докоснах Рилски манастир”, която обхваща множество от изследователски сфери – старобългарска литература,
Read more.
by VENERA DIMITROVA
#ShortStory: Сервантесиада
Дъждовните капки са като тиктакащ звън по улиците на града. Ярките цветове на саксиите по малките китни балкони са единственият
Read more.
#RILA16: Architecton Alexi Rilets
For the third consecutive year, the project #RILA gave us the opportunity to admire one of the most magnificent representatives
Read more.
#RILA17: Поезия
#RILA е ежегодна експедиция на студенти под мотото „Докоснах Рилски манастир”, която обхваща множество от изследователски сфери – старобългарска литература,
Read more.
Submission #RILA17
#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval
Read more.
Nas NeychevNas Neychev | Home Page – nasneychev.com