LATEST POSTS

Български текст на песен 2019

Текстописците 101

Защо съществува този конкурс? По какъв начин се работи по него? Какво е бъдещето на текстописците?

Some of the partners that help developing the projects

Multilingual, multi-authored and award-winning website on culture, society and arts.

error: