#Interview: Емануел Юсене

Какво Ви доведе в България? Госпожа Радосвета Крестанова, преподавател по френски език, която също е личност с голямо отношение към природата, ме покани да участвам в дебат относно COP21 във …

Lilia Ivanova#Interview: Емануел Юсене

#Interview: Emmanuel Hussenet

Qu’est-ce qui vous a amené en Bulgarie ? Madame Radosveta Krestanova, enseignante en français, qui est aussi une personne très engagée pour la nature, m’a invité à participer à un …

Lilia Ivanova#Interview: Emmanuel Hussenet

#Артинерер: Софийска градска художествена галерия

Героите и ситуациите в този разказ са несъществуващи и всяка връзка с реални лица е случайна. Изложбата е реална и ще остане в СГХГ до 26-ти май 2016г. Думите „Софийска …

Lilia Ivanova#Артинерер: Софийска градска художествена галерия

#RILA15: LILIA IVANOVA | Architecture /English/

Architectural value of Rila Monastery Project #RILA15 Project #RILA enables young people from various fields to gather together and experience an expedition to the Rila Monastery. The aim is this …

Lilia Ivanova#RILA15: LILIA IVANOVA | Architecture /English/

#RILA15: ЛИЛИЯ ИВАНОВА | Архитектура

Архитектурни особености на Рилски манастир Проект #RILA Проектът #RILA предоставя възможност на млади хора от разнообразни сфери да се съберат и заедно да изживеят експедиция до Рилския манастир. Целта е …

Lilia Ivanova#RILA15: ЛИЛИЯ ИВАНОВА | Архитектура