#RILA14 РУССКИЙ

#RILA16 – это ежегодная экспедиция студентов под девизом «Я прикоснулся Рильский монастырь», которая охватывает много исследовательских областях. Основные задачи данного исследования – разшириться знания, проанализировать замечания студентов, которые посещают монастырь …

Nas Neychev#RILA14 РУССКИЙ

#RILA16: DIMITAR RUSSEV

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Nas Neychev#RILA16: DIMITAR RUSSEV

#RILA16: MARIA GRUDEVA

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Nas Neychev#RILA16: MARIA GRUDEVA

#RILA16: NEVENA BOCEVA

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Nas Neychev#RILA16: NEVENA BOCEVA

#RILA16: PLAMENA KALACHEVA

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Nas Neychev#RILA16: PLAMENA KALACHEVA

#RILA16: SAVINA MANUILOVA

#RILA is an annual expedition of students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. The main …

Nas Neychev#RILA16: SAVINA MANUILOVA

#RILA16

#RILA16 е ежегодна експедиция на студенти под мотото „Докоснах Рилски манастир”, която обхваща множество от изследователски сфери. Главните цели на това теренно проучване са да се разширят знанията, да се …

Nas Neychev#RILA16

#ShortStory: Входът на театъра

Историята е изцяло плод на авторското въображение. В далечината стои силуетът на жена пред театъра. Това виждат групата от студенти, които се насочват към нея. Мъглата скрива пейзажите наоколо. Мирише …

Nas Neychev#ShortStory: Входът на театъра