Content

#Артинерер: Квадрат 500
София, 1887 Това е бъдещият център на София. Тази част от столицата, която след много десетилетия ще наричат историческия център.
Read more.
Български текст на песен 101
Защо съществува този конкурс? По какъв начин се работи по него? Какво е бъдещето на текстописците?
Read more.
#RILA16: Architecton Alexi Rilets /Français/
Pour la troisième année consécutive le projet #RILA nous a permis d’admirer l’un des plus importants représentants de l’architecture de
Read more.
#Interview: Васил Силяновски
Сложно ли е управлението на един студентски съвет? Какви са трудностите? Управлението на Студентски съвет на Софийски университет си е
Read more.
#RILA17: Poetry /English/
#RILA is an annual expedition of students to Rila Monastery, which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian
Read more.
#RILA17
#RILA е ежегодна експедиция на студенти под мотото „Докоснах Рилски манастир”, която обхваща множество от изследователски сфери – старобългарска литература,
Read more.
by VENERA DIMITROVA
#ShortStory: Сервантесиада
Дъждовните капки са като тиктакащ звън по улиците на града. Ярките цветове на саксиите по малките китни балкони са единственият
Read more.
#RILA16: Architecton Alexi Rilets
For the third consecutive year, the project #RILA gave us the opportunity to admire one of the most magnificent representatives
Read more.
#RILA17: Поезия
#RILA е ежегодна експедиция на студенти под мотото „Докоснах Рилски манастир”, която обхваща множество от изследователски сфери – старобългарска литература,
Read more.
#Артинерер
Рубриката „Артинерер” на Lilia Ivanova представя разкази с недействителен сюжет, който се развива на места с културна и историческа стойност.
#Venera
Venera Dimitrova пише къси разкази и разказва преживени от нея истории, свързани с българската следа по света.
#BigCityLife
Най-старата рубрика в сайта е “BigCityLife” на Silvia Gurganov в жанра на булевардната литература.
Interview
Списък с интервюираните от екипа на сайта.
Project
Страницата с проектите и идеите.