#Interview: Васил Силяновски

Сложно ли е управлението на един студентски съвет? Какви са трудностите?
Управлението на Студентски съвет на Софийски университет си е прокси политическа работа. Ти представляваш 22 000 студенти в Университета, както пред Ръководството така и пред обществото. Не можеш да си позволиш крачка вляво или крачка вдясно, защото ще накърниш нечии интереси, желания или виждания. Затова трябва да намериш, заедно със своят екип общовалидните ценностти, зад които трябва да се бориш. През настоящия мандат това бяха честност, прозрачност и ефективност. Същевременно трябва да можеш да мотивираш екипа си да работи доброволно, много често без никакво признание и да балансираш между особеностите на човешкия характер. На последно място, трябва да си административно подготвен, защото всяка година има над 500 документи, които трябва да бъдат изготвени, за да се осъществяват политиките Ви.

Оказва ли наистина влияние мнението на студентите?
По време на този и предходния мандат, бяха проведени 3 референдума за допитване до студентското мнение. Това се прави за първи път в историята на Съвета, което показва ясния курс, по който сме поели – „Студентски съвет на студентите“. Има още много да се работи, но все повече се вслушват студентските представители в мнението на хората, които са ги избрали.

Високо ли е нивото на студентското самоуправление в България, спрямо чужбина?
Като представител на България в Европейския студентски съюз, мога да кажа, че условията, които имаме, са изключително напредничави. Тук в България, нормативната база е така уредена, че студентските представители имат бюджет, материална база, участие в голяма част от управленските решения. В Малта, например, нямат бюджет и за всеки проект, трябва да търсят частни фирми. В Кипър бюджетът е в пъти по-малък от този на България. Ако нещо трябва да помислим как да оправим – това е човешкият ресурс. Днес в България, много малко хора са готови да отделят от свободното си време и да работят, освободени от материален интерес. Нищо, че в бъдеще тези усилия могат да се възнаградят. В тази посока трябва да се работи, да се покаже ясно на студентите, че Студентският съвет им предоставя възможности и компетенции, които не могат да се купят с пари.

Ще промени ли нещо новият офис на Студентския съвет при Софийски университет?
Разбира се, това е свързано и с горния въпрос. Новият офис е една много важна инвестиция, за да може ако аджеба стане някакво чудо и утре има десетки млади хора, които искат да работят за общността да могат да го правят. Ако новият офис се отвори за студентските клубове, домовите съвети и най-вече факултетните студентски съвети, то аз съм убеден, че той ще бъде съставна част от студентското самоуправление. Но няма да бъде двигателят, двигателят трябва да дойде от нас.

На какво се дължат причините за липсата на активност в студентите?
Има много активни студенти. Вижте, когато обществото е спокойно и няма някаква голяма кауза, която да обедини хората е нормално активността да намалява. Студентите бяха изключително активни по време на Окупацията на университета, по време на протеста срещу повишаването на таксите. Когато има кауза – има активност. Когато няма кауза, активността експоненциално намалява. Затова е много важно най-активните да поддържат огъня, докато е слаб. Защото е много важно да има огън, когато има кауза.

Кои са проблемите, които се срещат най-често, при финансиране на проекти и как да се подобрят кандидатстващите?
Административният капацитет е голям проблем. Много често студентите, които идват при нас имат наистина страхотни инициативи. Но Университетът се издържа от публични средства и има много особености, свързани с обществени поръчки и т.н. Ако имат силата и волята, следващият мандат трябва да работи за връщането на системата на проектните-координатори, които да подпомагат студентите при кандидатсването им.

Какъв трябва да бъде следващият председател?
По-добър от предишния. Следващия председател трябва да гради и надгражда вече постигнатото. За първи път, за трети пореден път ще има възможност за приемственост между ръководствата. Това е основата върху, която Студентски съвет трябва да се развива – надграждане и приемственост.

Ще разкажеш ли какво ти предстои в личен план?
Заминавам за Берлин. Спечелих стипендията – IPS за 5-месечен стаж в Бундестага в Германия. Продължавам да се занимавам със студентските проблеми, но вече само и единствено на национално ниво, чрез Националната студентска организация. Искам да стана докторант в Юридическия факултет и да продължавам да се развивам в кантората, в която и до момента работя.

Ще влезеш ли в българската политика?
Аз вече съм влязъл. Kaкто казах позицията председател на Студентски съвет има много общо с политическите длъжности. Ако ме питаш какъв искам да стана като порасна – обичан от хората и добър професионалист.

Твоето пожелание за читателите на това интервю.
Човек не е богат с това, което е взел, а с това, което е дал.

NAS NEYCHEV

Nas Neychev#Interview: Васил Силяновски