станете част от екипа

Станете част от екипа на Slav

Slav е електронна платформа за достъпно обучение по хуманитарни науки и изкуства.

Станете част от екипа ни.

Изпратете CV (+портфолио) на slav@nasneychev.com.

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: 03.05.2017

РАБОТНИ ПОЗИЦИИ:

Няма актуални работни позиции.

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

Support Moderator
За изготвянето на международна образователна платформа за славянски култура, изкуства и хуманитарни науки се търсят модератори със славянски език. Работният процес стартира с усвояването на средствата по проект. Хонорарът е по договаряне. Одобрените кандидати ще получат повече информация на интервю.

Student-Internship
За изготвянето на международна образователна платформа за славянски култура, изкуства и хуманитарни науки се търсят студенти по филология, история, философия, религия, изобразително изкуство, музикално и танцово изкуство и театрално и филмово изкуство. Работният процес стартира с усвояването на средствата по проект. Одобрените кандидати ще получат повече информация на интервю.

Последвайте ни в Twitter @slav_int = Slav International

Вярваме, че курсовете са важни не само за хората от дадена държава като обща култура, но също са важни с техния принос за световното образование. Ние се стремим към по-глобално признание на славянските идентичност и културно наследство. Slav Bulgaria е възможност за студенти, изследователи и др. да обогатяват своите хоризонти с допълнителни дейности, различни от тяхната основна професия. Oнлайн курсовете на Slav Bulgaria ще са опция за всеки студент по света. Съществуват малък брой уеб платформи за изучаването на славянска култура. Важно е да се учи за основните точки между славянските държави на университетско ниво.

Nas NeychevСтанете част от екипа на Slav