БЪЛГАРСКИ ТЕКСТ НА ПЕСЕН 2017

Конкурс за текстове на песни

Забелязва се липсата на стойност и културна тежест в текстовете на песните от популярната музика. За втора поредна година се създава този конкурс с цел да добавим към българската популярна музика няколко филологически издържани произведения.

Правилник.

Участниците са студенти, които се записват с до 3 текста.
Журирането се прави с точкова система, в която влизат критериите:
смислов и културен принос, инструментация, структура, оригиналност, ритъм, техника
Максималният брой точки е 20, дадени от 6-членното жури.
Срокът за участие е от 3 април до 15 май 2017г.

Отличия

Най-добрите текстове ще бъдат преработени в песни и записани в студио.
Първа награда – Плакет за принос за връзките между филологията и изкуствата
Втора награда (x2) – Плакети за двете втори места в конкурса

Приключил
Наградени: Иван Савов, Мари-Виолет Йовкина, Десислава Петрова

Nas NeychevБЪЛГАРСКИ ТЕКСТ НА ПЕСЕН 2017