ФотоФилология

Поредица от инициативи за фотографията. Инициативата е по идея на проф. дфн Николай Чернокожев, организатори са Зорница Танчева и Атанас Нейчев.