#RILA15 IN ENGLISH

#RILA15 is an annual expedition of the first-year students with the slogan “Feel the Rila Monastery” which includes several disciplines – Medieval Bulgarian Literature, Medieval Bulgarian Language, Anthropology, Architecture etc. …

Venera Dimitrova#RILA15 IN ENGLISH

#RILA15: LILIA IVANOVA | Architecture /English/

Architectural value of Rila Monastery Project #RILA15 Project #RILA enables young people from various fields to gather together and experience an expedition to the Rila Monastery. The aim is this …

Lilia Ivanova#RILA15: LILIA IVANOVA | Architecture /English/

#RILA15: ЛИЛИЯ ИВАНОВА | Архитектура

Архитектурни особености на Рилски манастир Проект #RILA Проектът #RILA предоставя възможност на млади хора от разнообразни сфери да се съберат и заедно да изживеят експедиция до Рилския манастир. Целта е …

Lilia Ivanova#RILA15: ЛИЛИЯ ИВАНОВА | Архитектура

#RILA15

#RILA15 е експедиция на студентите от първи курс по българска филология на Софийски университет под мотото “Докоснах Рилски манастир“, която обхваща три двусеместриални дисциплини – старобългарска литература, старобългарски език и …

Nas Neychev#RILA15

#RILA15: Презентации и клипове (Videos)

#RILA15 е експедиция на студенти до Рилски манастир. Материали на Ванеса Иванова, Ива Тодорова и Ивета Йонкова. Снимка на Християна Гълъбова

Nas Neychev#RILA15: Презентации и клипове (Videos)

#RILA15: HRISTIYANA GULUBOVA

#RILA15: Hristiyana Gulubova Photography #RILA15 е експедиция на студенти до Рилски манастир. Снимки на Християна Гълъбова.

Nas Neychev#RILA15: HRISTIYANA GULUBOVA

#RILA15: SOFIA VELCHEVA

#RILA: Sofia Velcheva Photography #RILA15 е експедиция на студенти до Рилски манастир. Снимки на София Велчева.

Nas Neychev#RILA15: SOFIA VELCHEVA