#RILA15

#RILA15 е експедиция на студенти до Рилски манастир на 09/05/2015г. Проектът е спонсориран от Националното представителство на студентските съвети.

#RILA15

#RILA15 е експедиция на студентите от първи курс по българска филология на Софийски университет под мотото “Докоснах Рилски манастир“, която обхваща три двусеместриални дисциплини –… Read More#RILA15 »