#RILA16

#RILA16 е експедиция на студенти до Рилски манастир на 04/06/2016г. Проектът е спонсориран от Националното представителство на студентските съвети.