#RILA17

#RILA17 е експедиция на студенти до Рилски манастир през 2017г. Проектът е спонсориран от Националното представителство на студентските съвети.

#RILA17

#RILA е ежегодна експедиция на студенти под мотото „Докоснах Рилски манастир”, която обхваща множество от изследователски сфери – старобългарска литература, старобългарски език, антропология, архитектура, фотография… Read More#RILA17 »

#RILA17: Поезия

#RILA е ежегодна експедиция на студенти под мотото „Докоснах Рилски манастир”, която обхваща множество от изследователски сфери – старобългарска литература, старобългарски език, антропология, архитектура, фотография… Read More#RILA17: Поезия »