slav bulgaria , nasneychev.com

Slav – Presentation 2016

Презентацията за Slav на Втория международен филологически форум.
The presentation of Slav at the Second International Philological Forum.

Говорител/Speaker: Nas Neychev

Образователната платформа съдържа онлайн курсове и достъпна информация за култура, изкуства, хуманитарни науки и езици, свързани със славянските нации.

• Достъпно обучение за славянски науки и изкуства;
• Промотиране на славянските държави;
• Улеснява студенти от целия свят;
• Създава медиен архив от онлайн курсове на уважавани професори и изследователи;
• Изгражда връзката между българска мрежа за славянски филологии с други университети и институти от чужбина и др.

Slav Bulgaria ще са опция за всеки студент по света. Съществуват малък брой уеб платформи за изучаването на славянски езици и култура. Важно е да се учи за основните точки между славянските държави на университетско ниво.

Вярваме, че курсовете са важни не само за хората от дадена държава като обща култура, но също са важни с техния принос за световното образование.

Ние се стремим към по-глобално признание на славянските идентичност и културно наследство. Slav Bulgaria е възможност за студенти, изследователи и др. да обогатяват своите хоризонти с допълнителни дейности, различни от тяхната основна професия.

Участвай в проекта:

Кандидатствай за работно място. Страницата се актуализира на определен период от време. (Кандидатствай тук.)

Подкрепете страницата:

Предложете: лектор, курс, университет. slav@nasneychev.com

Nas NeychevSlav – Presentation 2016