short story

#ShortStory: Входът на театъра

Историята е изцяло плод на авторското въображение.

В далечината стои силуетът на жена пред театъра. Това виждат групата от студенти, които се насочват към нея. Мъглата скрива пейзажите наоколо. Мирише на дъжд, но младежите не бързат да влязат в сградата. Read More#ShortStory: Входът на театъра »